Juridiskie pakalpojumi

 • Ātra un kvalitatīva juridisko dokumentu analīze un sagatavošana.
 • Līgumu izstrāde, rediģēšana, korekcija.
 • Juridiskās konsultācijas.
 • Kreditoru prasījumu sagatavošana.
 • Maksātnespējas procesa ierosināšana un pārstāvēšana maksātnespējas procesā.
 • Juridiskā palīdzība gadījumos, kad pret Jums vēršas Jūsu kreditori.

 

 • Tulkojumi ar notariālu apliecinājumu
 • Apdrošināšanas strīdi
 • Mediācija
 • Detektīvu pakalpojumi
 • Nodokļu atgūšana no ārvalstīm (fiziskai personai)
 • Grāmatvedības pakalpojumi
 • Biznesa plānu izstrāde

Brīdinājuma zīmogs

zimogs

Ne katrs uzņēmums ir spējīgs uzturēt juridiskās nodaļas, un viens jurists nevar aptvert visas nozares, kas var būt vajadzīgas atkarībā no konkrētās situācijas, tāpēc aicinām vērsties pie mums, jo mūsu plaša spektra juristi Jums palīdzēs atrisināt jebkuru problēmu! Piedāvājam komplekso juridisko apkalpošanu par noteiktu mēneša maksu.