Parādu piedziņa

Parādu piedziņa pirmstiesas ceļā (Komisijas maksa atkarībā no lietas un summas)

 • Debitoru monitorings
 • Paziņojumu sūtīšanu
 • Sarunas pa tālruni, kā arī klātienē ar parādnieku
 • Maksājuma grafiku sagatavošanu, un to izpildes uzraudzība
 • Izlīgumu sagatavošana,noslēgšana
 • Maksājumu kontrole
 • Regulāras atskaites par rezultātiem
 • Mediācija

Starptautiska parādu piedziņa

Parādu piedziņa tiesas ceļā

 • Prasības pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā,
 • Prasības nodrošināšana pirms tās celšanas un debitora naudas līdzekļu, kustamā un nekustamā īpašuma apķīlāšana,
 • Dažādu procesuālo dokumentu sagatavošana,
 • Tiesas lēmumu un spriedumu izpildes procesu uzraudzība.